Cito-rooster voor dit schooljaar

Elke schooljaar maken we op school een groot aantal Cito-toetsen. Voorheen gingen de meesten daarvan ongemerkt aan u voorbij. Maar omdat we het idee hebben dat het voor u heel prettig is om deze Cito-toetsen wel mee te krijgen, hebben we besloten het Cito-rooster in de openbaarheid te gooien.

Uitleg over de Cito-toetsen

De Cito-toetsen op onze school worden op heel veel scholen afgenomen. De Cito Eindtoets in groep 8 is de laatste Cito-toets die leerlingen maken, maar dat wil niet zeggen dat er verder geen Cito’s worden afgenomen.

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 nemen we twee keer per jaar Cito-toetsen af, en wel voor de volgende vakken:

 • Rekenen
 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat
 • Spelling (werkwoorden en niet-werkwoorden)

De toetsen vinden per leerjaar plaats op een moment dat het de leerkracht uitkomt. Het is dus niet zo dat de Cito-toetsen op vaste momenten afgenomen moeten worden. Dat geldt enkel voor de Cito-toets, die in april wordt afgenomen.

Cito-toetsen van groep 3 tot en met groep 5

In groep 3 tot en met groep 5 worden de Cito-toetsen afgenomen met het doel een niveau voor ogen te krijgen voor het kind. Wanneer een kind op vaardigheidsgroei wat achterblijft, kunnen we overwegen om een handelingsplan te maken. Er wordt dan effectief op het gemiste onderdeel geoefend, waardoor dit op een volgende toets beter gemaakt kan worden.

Vanaf groep 6 tellen de Cito-toetsen zwaarder mee. Met name de Cito-toets rekenen M6 en E6 en de Cito-toets begrijpend lezen M6 tellen al mee voor het schooladvies dat we in groep 7 beginnen te vormen.

Schooladvies

Vanaf groep 6 tellen de toetsen en scores dus mee voor het schooladvies. Maar los van de Cito-toetsen in groep 6 telt ook de score van de Entreetoets in groep 7 mee, net als de M7 en de E7 Cito-toetsen en de B8-toets.

De Cito-toets zelf is puur ter bevestiging van het gegeven schooladvies bedoeld.

Vanaf groep 6 neemt de stof in moeilijkheid toe. We zien dan ook regelmatig dat leerlingen hier uitvallen, terwijl daar voorheen geen sprake van was.

Omdat we de lijntjes met ouders kort willen houden, gaan we de Cito-toetsen vanaf nu ook bespreken op de rapportavonden. Zo weet u van tevoren al een beetje welke kant het opgaat met uw kind en welk niveau u aan het einde van de schoolcarrière mag verwachten.

Rooster voor afname

Zoals gezegd worden de Cito-toetsen afgenomen in Midden en Eind. Dat is een vrij open periode. Het komt neer op het volgende:

 • Cito-toetsen rekenen van M3 tot M7: november
 • Cito-toetsen rekenen van E3 tot E7: juni
 • Entreetoets groep 7: mei
 • Cito-toetsen spelling van M3 tot M7: november
 • Cito-toetsen spelling van E3 tot E7: juni
 • Cito-toetsen begrijpend lezen M3 tot M7: november (er bestaan geen E-toetsen van begrijpend lezen)
 • Cito-toetsen woordenschat M3 tot M7: november
 • Cito-toetsen woordenschat E3 tot E7: juni
 • Cito Eindtoets groep 8: april

De toetsen voor technisch lezen worden door het hele jaar op meerdere momenten afgenomen door de intern begeleider. Die kan op die manier ook bijhouden wat de resultaten zijn en hoe hier het beste op ingespeeld kan worden.

Vragen over de Cito-toetsen

Het is onze bedoeling om transparant te zijn over de afname van de Cito-toetsen. Mocht u naar aanleiding van dit schrijven, of naar aanleiding van de ouderavond, nog vragen hebben over afname van deze toetsen, komt u dan langs bij onze intern begeleider. Zij zal u graag meer vertellen over de wijze waarop wij op school omgaan met de Cito-toets. Met vragen over oefenen en lesstof kunt u natuurlijk bij de groepsleerkracht terecht.

We zijn niet van lo(n)tje getikt

De kerstvakantie is een feestelijke tijd. Vooral met de jaarwisseling wil iedereen een feestje bouwen. Dit mag ook, maar we moeten ons wel aan een aantal regels houden.

De gemeente houdt ieder jaar een campagne onder de naam ‘we zijn niet van lo(n)tje getikt’ om de jaarwisseling veilig en normaal te laten verlopen. Er worden verschillende maatregelen genomen om overlast, vernielingen en schade te voorkomen. Een paar voorbeelden van maatregelen zijn: geen vreugdevuren, geen vuurwerk in de omgeving van scholen, afsluiten van ondergrondse vuilniscontainers en extra controles van StadsToezicht en politie. Ook  zijn er algemene straatregels waar iedereen zich aan moet houden.

Wat als het uit hand loopt?

Mocht het toch uit de hand lopen, dan treedt de politie tegen mensen die overlast veroorzaken onverbiddelijk op. Daarvoor zet de politie extra agenten in. De gemeente, politie en Openbaar Ministerie kunnen ook extra maatregelen nemen, zoals het geven van een bekeuring bij het afsteken van vuurwerk bij scholen en winkelcentra, het verhalen van schade op de daders en supersnelrecht. Op 3 januari is er een zitting met zaken gerelateerd aan de jaarwisseling.

Mocht je getuige zijn van overlast, agressie, geweld, etc bel dan 112! Ook als je in de buurt van de school woont en je ziet verdachte zaken, neem dan contact op met de politie. Onthoud de kenmerken van de dader(s), zoals kleding en vervoermiddel, en geef die door aan de politie.

Agressie en geweld

Tijdens Oud & Nieuw is er een grotere kans dat dingen uit de hand lopen. Helaas slaat een feeststemming soms om in agressie en geweld. Relschoppers brengen dan zichzelf en anderen in gevaar. Vaak hinderen zij ook politie, brandweer en ambulance. Help jij mee om Oud & Nieuw een feest te laten blijven? Kom in actie als je getuige bent van agressie en geweld. Er is altijd wel iets wat je kunt doen. 112 bellen bijvoorbeeld. Let altijd goed op je eigen veiligheid. Schat de situatie in en kies wat de juiste actie is.

Kijkje achter de schermen

Op donderdag 8 september neemt groep 6/7 een kijkje achter de schermen bij het theater. Hierover hebben de ouders van groep 6/7 vorige week een brief ontvangen. De kinderen gaan op onderzoek uit en ontdekken hoe een toneelstuk en een theaterstuk worden voorbereid en wat er allemaal bij komt kijken om een theatervoorstelling te geven. Zij zullen zelf ook het podium betreden om te ervaren hoe het is om op het podium te staan en midden in de spotlights.

We hopen uiteraard op een leerzame ontdekkingstocht door het theater.

Hulpouders zijn nog van harte welkom. We willen het liefst met het openbaar vervoer, maar hebben dan nog wel twee ouders nodig. Zo niet, dan gaan we op de fiets of lopend. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind voor dinsdag 6 september.

Adviesgesprekken groep 8

Op maandag 11 en donderdag 14 januari vinden de adviesgesprekken plaats voor de kinderen in groep 8. U krijgt hiervoor een uitnodiging. In dit gesprek krijgt u het advies van de school te horen voor het voortgezet onderwijs.

Wat kunt u verwachten van een adviesgesprek?

 • De leerkrachten geven het advies voor vervolgonderwijs voor uw zoon/dochter.
 • Dit advies is bindend.
 • De middelbare school zal dit advies aannemen.

Om te voorkomen dat veel ouders en kinderen moeten wachten, stellen wij dit jaar een aantal regels op:

 • Er vindt geen discussie plaats over het advies;
 • Indien gewenst kan een vervolg afspraak gepland worden;
 • Na 15 minuten gaat de wekker, wat betekent dat de tijd erop zit.

De adviezen voor groep 8 zijn tot stand gekomen in gesprek met de leerkrachten en de directie. Het heeft dus geen zin om bij een teleurstellend advies de directie te vragen om een hoger advies. Zoals gezegd, er kan een afspraak worden gemaakt om uw mening over het advies te geven.

Als u zin heeft in een kop koffie, kunt u dat voor het gesprek halen in de teamkamer. Er zal een grote thermoskan voor u klaar staan. Voor kinderen is er limonade.

Kerstmis 2015

Denkt u nog even aan de volgende dingen:

 • Maandagmiddag kerststukjes Geeft u uw kind a.u.b. de in de brief genoemde spulletjes mee.
 • De kerstdinerlijsten hangen bij de groepen, misschien wilt u nog iets invullen voor het kerstdiner van uw kind(eren).
 • Donderdagavond 17 december is het kerstfeest op school voor de kinderen. ’s Middags is uw kind vrij, maar om 17.00 uur verwachten we uw kind op school. Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom op het kleuterplein om onder het genot van een warm drankje op uw kind te wachten. Om 19.00 uur komt uw kind met de klas naar buiten.
 • Vrijdagmorgen 18 december vanaf 10.00 uur gaan we alle kerstspullen weer Als u kunt helpen, heel graag!

 We maken er met uw hulp een gezellig en sfeervol kerstfeest van.

MediaMasters

aan-de-gang-met-mediamastersMet een vermoedelijke elfde, twaalfde of dertiende plaats zijn de leerlingen van groep 7 en 8 net buiten de top 3 van MediaMasters gevallen. Desondanks hebben zij in de Week van de Mediawijsheid veel geleerd over (social) media, reclame en nieuwsvorming.

De lessen mediawijsheid worden gegeven om kinderen wegwijs te maken op het digitale aspect van ons leven. Hoe ga je om met privacy? Hoe beoordeel je of informatie klopt? Welke bronnen zijn autoriteiten en welke niet? Kortom: de kinderen leren heel erg veel over sociale media.

Mocht u nieuwsgierig zijn, bezoekt u dan de website van www.mediamasters.nu

Als er behoefte is aan informatie van de leerkrachten, kunt u dat kenbaar maken op de eerstvolgende ouderavond.